industri nyheter

Ledare inom Lockï¼YuJing Metals

2022-04-28
Lås är naturligtvis en ödmjuk hårdvara, men den har en mycket nära relation med människor och samhälle, vilket är relaterat till säkerheten för varje familj, enhet och offentlig plats. Låsmärke är en speciell vara, som har ett mycket viktigt förhållande till säkerhet. Därför, oavsett om det är hemma eller utomlands, har låsindustrin en uppsättning extremt stränga kvalitetsstandarder och säkerhetskrav.

För närvarande har marknadsinspektionssituationen för den tekniska övervakningsavdelningen återspeglat att kvaliteten på lås på marknaden är ojämn, med både fördelar och nackdelar. Det kan ses att för att eftertrakta marknadsvinster ignorerar avdelningsföretag kvaliteten på produkter med en mycket oansvarig attityd och skjuter produkter som inte uppfyller kvalitetsstandarderna till marknaden, vilket har skapat problem och problem för konsumenterna och direkt skadat konsumenternas intressen.

Dålig kvalitetsmedvetenhet och brist på strikt ledning. Olaglig drift och skrupelfria sätt att söka förmåner. Oordning hantering leder till försämrad produktkvalitet. För att bekämpa och förhindra försäljning av okvalificerade produkter på marknaden, utöver den strikta övervakningen av relevanta myndigheter, bör återförsäljare ha ett nära samarbete med konsumenterna för att motstå sämre varor. Förespråka att introducera den grundläggande kunskapen om lås för konsumenterna, så att konsumenterna har en grundläggande förståelse för lås och ökar sin förståelse för lås. Särskilt vid val, installation och användning av lås bör vi vara uppmärksamma på problemen, för att utbilda och vägleda konsumenter och driva sämre produkter ut från marknaden.


Med tidens framsteg har lås utvecklats snabbt. Det har skett ett språng i form, ytbehandling, struktur, funktion och materialtillämpning. Olika professionella lås kom till. Stilar och varianter dyker upp en efter en, så att lås intar en extremt viktig position inom hårdvaruprodukter och säkerhetsprodukter.