industri nyheter

 • Elektriska slutstycken kan användas i felsäkert läge, vilket gör att de kan förbli låsta i händelse av ett strömavbrott. Detta gör dem lämpliga för dörrar som skyddar säkra områden.

  2022-07-18

 • Ett elektriskt dörrlås är en typ av elektromekanisk dörrlåsanordning. De utför funktionerna hos ett mekaniskt lås, men drivs av el. Du kan få elslutbleck för pardörrar och standarddörrar.

  2022-07-14

 • Ett instickslås är beroende av en relativt stor mekanism som går in i dörrens inre. Det betyder att dörren i fråga måste ha en viss tjocklek för att få plats med låset.

  2022-06-27

 • Arbetsprincipen för dörrstängare: När dörren öppnas driver dörrkroppen vevstången att röra sig och gör att transmissionskugghjulet roterar, vilket driver kuggstångskolven att röra sig åt höger.

  2022-06-25

 • Vi kan slentrianmässigt kalla dem för elektriska lås, de är tekniskt sett elektriska slag. Denna terminologi är nyckeln eftersom magnetlås är tekniskt elektriska också! Mekaniskt manövrerade elektriska lås ersätter det traditionella dörrlåset med ett elektriskt. T

  2022-06-01

 • Instickslås är en specifik typ av låsuppsättning som används inom den kommersiella säkerhetsindustrin och används i applikationer som kräver ett dörrlås som är både tungt och högfrekvent.

  2022-05-23

 12345...7